Altium Designer Từ Canterbury-consulting.co.uk

4179320094 855bf930e0 m Altium Designer Từ Canterbury consulting.co.uk

 Nếu bạn muốn sử dụng một công ty phát triển sản phẩm sau đó bạn muốn được yên tâm rằng họ cung cấp tất cả mọi thứ mà bạn cần. Khi nói đến việc thuê một công ty khác để làm bất kỳ loại dịch vụ mà bạn làm như vậy bởi vì bạn muốn có một dịch vụ toàn diện và hiệu quả. Các cách để đảm bảo điều này là để đảm bảo rằng họ có thể truy cập vào công cụ tốt nhất để hoàn thành công việc của bạn.

Trên mặt trái của điều này, nếu bạn là một công ty cung cấp bất kỳ loại hình dịch vụ, bạn nên đảm bảo rằng bạn có thể truy cập các công cụ cần thiết để đảm bảo rằng một công việc được thực hiện. Khách hàng sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của bạn và khuyên bạn nên cho người khác, nếu bạn làm những việc đúng và trong một cách kịp thời. Bạn có thể giúp đỡ để làm điều này bằng cách đảm bảo rằng bạn có các phần mềm, công cụ, máy móc đó là cần thiết.

Ví dụ như một công ty cung cấp thiết kế sản phẩm điện tử, bạn thực sự cần đảm bảo bạn có quyền truy cập cho Altium Designer. Altium Designer là một phần của phần mềm được sử dụng bởi những người cần phải có một hệ thống tại chỗ để chụp sơ đồ mạch điện tử và FPGA IP. Nó mảnh của bộ cũng cho phép dễ dàng chuyển đổi sang PCB bố trí và thiết kế phần mềm nhúng.

Nó không quan trọng nếu bạn không chắc chắn những gì những cụm từ có nghĩa là hoặc thậm chí cho dù họ áp dụng cho bạn. Bạn chỉ cần biết bằng cách đọc về nó, rằng nó là một công cụ thiết kế đó có nghĩa là kinh doanh. Bạn biết ngay lập tức nếu một công ty sử dụng Altium Designer rằng họ là nghiêm trọng về thiết kế một đặc điểm kỹ thuật cao và sẽ làm công lý làm việc của bạn.

Vì vậy, cho dù bạn đang tìm kiếm một người nào đó để làm các dịch vụ thiết kế sản phẩm cho bạn hoặc một cái gì đó khác hoàn toàn những gì bạn cần đảm bảo là họ sẽ có thể làm điều đó đúng. Sau khi tất cả thường là phần thiết kế là một phần nhỏ của một công việc lớn hơn và nếu điều này không làm việc thì bạn sẽ được cho phép khách hàng của bạn hơn nữa dọc theo chuỗi xuống – một cái gì đó mà tôi chắc chắn rằng bạn đang quan tâm để tránh.
Đại học Canterbury