Bằng cấp New Zealand của bạn đáng giá bao nhiêu?

Hy vọng thông tin này sẽ giúp học sinh và cha mẹ có một quyết định một hướng đi giáo dục Đại học “Thành công”, với nhiều sinh viên bắt đầu gánh vác một khoản nợ rất lớn để trang trải các khoản vay đại học.

Những bằng cấp nghiên cứu liên quan đến sức khỏe, kỹ thuật và công nghệ thông tin là những sinh viên tốt nghiệp có thể mong chờ được trả lương hậu hĩnh nhất. Môt số sẽ thấy lộ trình tăng lương trong 10 năm.

15 257 salaryguides 769x313 v3 Bằng cấp New Zealand của bạn đáng giá bao nhiêu?

 

Những người có bằng cử nhân về kỹ thuật điện có thu nhập trung bình 44.450NZ$/1 năm sau tốt nghiệp, tăng lên 80.517NZ$ trong năm thứ chín.

Sinh viên tốt nghiệp học y khoa nhảy từ 90.995NZ$ đến 128.469NZ$ và ngân hàng hay tài chính từ 42.101NZ$ đến 78.578NZ$.

Có thể bạn quan tâm: Thông tin du học Canada thành công

Capture Bằng cấp New Zealand của bạn đáng giá bao nhiêu?

 

Ít thành công hơn là giáo viên, những người khởi đầu ở mức lương tương đối cao 43.154NZ$ nhưng tăng chậm hơn so với các lĩnh vực khác để kiếm được 58.377NZ$ sau 9 năm, và sinh viên biểu diễn nghệ thuật tăng từ 24.104NZD đến 41.313NZ$. Mức lương thực tế của giáo viên thì cao hơn – thu nhập trung bình được áp dụng vào bằng cấp cử nhân người đó nắm giữ là gì và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bao gồm sự liên tục trong công việc và nơi làm việc.

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng có thu nhập cao trong năm năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp nhưng sau đó thu nhập giảm đáng kể. điều này có thể là do một số y tá giảm giờ làm của họ xuống bán thời gian vì trách nhiệm chăm sóc.

Thu nhập trung bình ban đầu là thấp với sinh viên tốt nghiệp khoa học sinh học là 32.768NZ$, nhưng tăng đến 60.664NZ$ sau 9 năm, một phần do sự hoàn thiện về trình độ chuyên môn cao hơn của một ít người.

Trong phát ngôn thông tin, bộ trưởng giáo dục đại học, kỹ năng và việc làm Steven Joyce cho biết hy vọng rằng học sinh trung học và gia đình của họ sẽ sử dụng nó để quyết định học gì sẽ “ bắt đầu cho họ ăn học cho một tương lai thành công”

Thông tin hữu ích liên quan: Chia sẻ kinh nghiệm du học Canada

Capture1 Bằng cấp New Zealand của bạn đáng giá bao nhiêu?

 

“ Đối với một số sinh viên ở mức độ nhất định sẽ luôn muốn đi theo niêm đam mê của họ nhưng thông tin này sẽ giúp họ nhìn thấy nơi mà đam mê của họ có thể dẫn họ về thu nhập trong tương lai”

“ Các bằng cấp có thu nhập cao nhất bao gồm các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe, kỹ thuật và công nghệ thông tin. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khuyến khích nhiều sinh viên nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.”

Các thông tin được lấy từ một cơ sở dữ liệu thống kê New Zealand hùng mạnh, cơ sở hạ tầng dữ liệu tích hợp, cung cấp thu nhập dựa trên hồ sơ khai thuế thực tế.

science students Bằng cấp New Zealand của bạn đáng giá bao nhiêu?

 

Chỉ có những sinh viên tốt nghiệp đang làm việc tại New Zealand được tính. Thông tin về số giờ làm việc là không có vì thế không thể xác định sự khác biệt về mức lương.

Mặc dù dữ liệu tập trung vào thu nhập trung bình, có sự khác biệt đáng kê trong thu nhập ở mỗi cấp độ. Ví dụ, các tứ phân vị cao hơn của sinh viên tốt nghiệp cử nhân về hệ thống thông tin kiếm được 95.766NZ$ trong năm thứ chín; các tứ phân vị thấp hơn là trên 56.242NZ$.

Không bao gồm trong bảng thông tin phát hành, sinh viên có khoản nợ bao nhiêu sau tốt nghiệp đã được đưa vào. Số dư nợ bình quân năm ngoái là 20.371$, tăng từ 14.246NZ$ trong năm 2004.

Capture2 Bằng cấp New Zealand của bạn đáng giá bao nhiêu?

 

Phát ngôn viên giáo dục của Đảng Lao Động Chris Hipkins nói trọng điểm tập trung vào thu nhập là cái nhìn rất hạn hẹp về giá trị của giáo dục và thống kê như vậy sẽ gây hiểu nhầm.

“ Nhưng những gì nó làm là bác bỏ lập luận (Mr Joyce ) đã làm chống lại chính sách miễn phí 3 năm của chúng tôi. Nếu bạn nhìn vào ai đó trong suốt cuộc đời làm việc của họ đã nhận được một nền giáo dục đại học miễn phí, họ sẽ trả nhiều hơn ủng hộ mức thuế tăng thêm rằng chúng ta sẽ thu từ họ”

Tháng trước, Bộ lao động công bố một chính sách hỗ trợ tới 3 năm nghiên cứu sau Trung học cho tất cả mọi người mà không có bằng đại học trước đó.

Nguồn: vietfuture