Câu hỏi thường gặp xét duyệt visa Anh Quốc

visaanh123 Câu hỏi thường gặp xét duyệt visa Anh Quốc Câu hỏi: Nếu tôi muốn thay đổi khóa học (trong cùng một trường), tôi có phải xin lại visa?

Trả lời: Bạn vẫn cần có thư hỗ trợ xin visa (CAS) từ trường đó và nộp đơn lên Cục Biên Giới Anh (UKBA) để xin visa mới nhằm đảm bảo rằng bạn vẫn đáp ứng các Quy định Nhập Cư. Nếu điều kiện và thời gian của khoá học mới KHÔNG thay đổi quá nhiều,  bạn có thể thông báo cho UKBA những thay đổi đó bằng cách dùng form “change of circumstances”

Câu hỏi: Sinh viên quốc tế (Hạng 4) có thể đổi trường khi đã ở Vương quốc Anh được không? Có hạn chế số lần được đổi trường không ?

Trả lời: Bất cứ sinh viên nào muốn đổi trường sau khi đã đến Vương quốc Anh đều cần phải có thư hỗ trợ xin visa mới từ  trường mới đó. Họ cần nộp đơn lên Cục Biên Giới Anh xin cấp visa mới trong đó có nêu tên trường mới mà họ xin chuyển tới. Không có hạn chế về số lần thay đổi trường.

Câu hỏi: Sinh viên trì hoãn việc học tập ở Anh và đã trở về nước khi muốn quay lại Anh học tập có cần phải có một thư hỗ trợ xin visa mới  hay  có thể dùng thư hỗ trợ xin visa cũ để nhập cảnh? Cơ sở đào tạo đã được cấp phép có trách nhiệm thông báo cho Cục Biên Giới Anh về chuyện sinh viên bỏ ngang việc học hành không?

Trả lời: Việc trì hoãn học khoá học sau khi đến Anh có nghĩa rằng sự cho phép đến Anh của sinh viên đó sẽ bị hủy bỏ vì sinh viên đó không thực sự học tập. Trường sẽ cần phải thông báo cho Cục Biên Giới Anh việc trì hoãn này và khi sinh viên này sẵn sàng quay lại học tập họ cần làm đơn xin visa mới.

Câu hỏi: Khi nào thì các trường có thể  cấp giấy chấp nhận nhập học (CAS) cho sinh viên (Hạng 4) thay cho thư hỗ trợ xin visa?

Trả lời: Vào thời điểm mùa thu năm nay, Cục Biên Giới Anh sẽ thử nghiệm hệ thống thông tin điện tử để hỗ trợ việc này. Hệ thống này sẽ giúp các trường  cấp giấy chấp nhận nhập học (CAS) cho sinh viên.

Câu hỏi: Thư hỗ trợ xin visa của các trường bao gồm những nội dung gì?

Trả lời: Từ tháng 3 năm nay cho đến khi hệ thống thông tin điện tử được đưa vào thử nghiệm , các trường  cần cấp cho sinh viên một thư hỗ trợ xin visa với những nội dung tối thiểu mà UKBA yêu cầu, bao gồm:

- Tên đầy đủ của sinh viên,  quốc tịch và địa chỉ hiện tại của sinh viên ở nước sở tại;
- Số giấy phép của trường đã đăng ký với UKBA;
- Tên khóa học;
- Ngày khóa học bắt đầu;
- Ngày khóa học dự kiến kết thúc;
- Danh sách các giấy tờ được trường sử dụng để đánh giá khả năng hoàn thành khóa học của sinh viên;
- Số hộ chiếu của sinh viên.

Thông tin chi tiết  được cập nhật vào phần hướng dẫn cho các trường trên website của Cục Biên Giới Anh http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/employersandsponsors/pbsguidance/.

Câu hỏi:
Liệu một giấy chấp nhận nhập học (CAS) có thể được cấp cho hơn một khóa học tại cùng một thời điểm?
Ví dụ như, với cùng một CAS, sinh viên có thể học một khóa học tiếng Anh 6 tháng và sau đó chuyển luôn sang học khóa dự bị đại học và có đủ thời gian để hoàn thành cả 2 khóa học không?

Để tránh việc sinh viên phải trả hai lần phí xin visa, liệu giấy chấp nhận nhập học cho khóa thứ 2 có thể được cấp luôn từ đầu ngay cả khi nó phụ thuộc vào việc sinh viên có đạt yêu cầu của khoá học thứ nhất hay không?

Trả lời: Nếu khóa học chính và khóa tiếng Anh  được giảng dạy bởi cùng một trường và nếu trường đó dự định cấp cho sinh viên một thư mời vô điều kiện cho phép sinh viên đó sau khi học xong khóa tiếng Anh sẽ được chuyển tiếp luôn sang khóa học chính khóa, sinh viên sẽ được cấp visa cho cả 2 khóa học cùng một lúc.

Nếu trường chỉ dự kiến cấp cho sinh viên thư mời có điều kiện thì sinh viên  sẽ chỉ được cấp visa cho khóa học tiếng Anh mà thôi.

Nếu khóa học tiếng Anh được dạy ở một trường đào tạo tiếng Anh, nghĩa là sau đó sinh viên sẽ phải chuyển sang một trường mới, sinh viên đó sẽ chỉ được cấp visa cho khóa học tiếng Anh mà thôi, và phải xin gia hạn visa với trường mới.

Câu hỏi: Các trường cần báo cáo những gì đối với những trường hợp không đi học?

Trả lời: Việc báo cáo sinh viên không nhập học, không đi học và không tham dự đầy đủ khóa học là một yêu cầu bắt buộc khi hệ thống thông tin điện tử được đưa vào thử nghiệm từ mùa Thu năm nay. Tuy nhiên các trường có thể tự nguyện báo cáo những thông tin này ngay cả trước thời hạn trên.

Các trường cần báo cáo nếu bất cứ sinh viên nào:

- không nhập học sau 10 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời gian nhập trường;

- không có 10 mối liên hệ học tập cần thiết. Cụ thể là, đối với học sinh  ở các trường tư, các trường cao đẳng công lập và trường chuyên dạy tiếng Anh, việc này tương ứng với chuyện học sinh bỏ học 2 tuần trong một khoá học. Ở các trường đại học, do không áp dụng việc đăng ký hàng ngày, các trường có thể nộp báo cáo về việc sinh viên không có những hoạt động liên hệ cần thiết như không gặp mặt giáo viên hướng dẫn hoặc không nộp bài tập;

- không đến trường học vì trường đã loại sinh viên này ra khỏi khóa học hay do sinh viên  đã về nước; Việc báo cáo phải được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ khi việc ngừng học này được xác nhận;

- trì hoãn việc học tập sau khi đến Vương quốc Anh. Khi đó thời hạn của sinh viên ở Anh sẽ không còn giá trị vì sinh viên đó không thực sự học hành, và các trường phải  báo cáo về việc trì hoãn này và khuyên sinh viên nên về nước. Khi nào sinh viên sẵn sàng tiếp tục quay trở lại học tập, họ sẽ phải làm đơn xin visa mới.

Từ khóa:   · · · · ·