Điều kiện visa và du học New Zealand (phần 2)

2011616 hoi thao Điều kiện visa và du học New Zealand (phần 2)Khỏe và phẩm chất

Bạn phải đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe và tính cách và phải chứng tỏ với Bộ di trú là ý định học tập của bạn là nghiêm túc thì bạn mới được cấp visa và giấy phép cư trú ở New Zealand để học tập.

Bằng chứng về nguồn tài chính cho việc du học

Để được cấp visa sinh viên và giấy phép sinh viên, Bộ di trú yêu cầu bạn phải chứng tỏ bạn có khả năng chi trả cho chi phí sinh hoạt trong toàn bộ thời gian bạn ở New Zealand

Bằng chứng có thể bao gồm:

– Có đủ tiền ở Zealand (với tên bạn hay người thay mặt cho bạn)

– Có người chịu trả tiền nhà ở và sinh hoạt phí cho bạn (phải chứng minh điều này trước khi bạn đi New Zealand)

– Được một người New Zealand tài trợ tiền nhà ở và sinh hoạt phí, hoặc

– Được một cơ quan của chính phủ ở New Zealand tài trợ qua chương trình hỗ trợ.

Yêu cầu đối với khóa học ngắn hơn 9 tháng:

Nếu bạn định học một khóa học ngắn hơn 9 tháng, bạn sẽ phải chứng tỏ bạn có đủ số tiền:

NZ$1000/ tháng trong toàn bộ thời gian lưu trú tại New Zealand.

NZ$400/tháng, nếu bạn đã trả hết tiền thuê nhà (bạn sẽ phải chứng tỏ điều này trước khi bạn sang New Zealand), hoặc Một bức thư từ cơ sở đào tạo của bạn nói rằng tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt phí đã bao gồm trọn gói trong tiền học phí mà bạn đã trả rồi

Nếu khóa học dài hơn 9 tháng:

Nếu khóa học của bạn dài hơn 9 tháng, bạn sẽ phải chứng tỏ rằng bạn có đủ số tiền: NZ$10,000/năm để trang trải cho toàn bộ chi phí trong thời gian bạn ở New Zealand.

Bằng chứng của khoản tiền trên có thể để dưới dạng tiền mặt, séc du lịch, hối phiếu ngân hàng hoặc một thẻ tín dụng quốc tế có số tín dụng đủ đáp ứng nhu cầu về số tiền sinh sống và thuê nhà tại New Zealand.

Bằng chứng chứng tỏ bạn có kế hoạch trở về nước

Có như vậy, người ta sẽ tin rằng bạn sẽ rời New Zealand khi kết thúc khóa học. Ví dụ như bạn phải cho ĐSQ xem vé máy bay khứ hồi, hoặc có đủ tiền giữ tại New Zealand để mua vé, ngoài số tiền cần phải chứng minh cho sinh hoạt phí và phí thuê nhà.

Hộ chiếu

Hộ chiếu phải có giá trị ít nhất là ba tháng sau khi bạn hết thời hạn visa.

Các điều kiện về trách nhiệm của du học sinh khi đã có giấy phép nhập cảnh với tư cách sinh viên:

Một khi đã có giấy phép sinh viên, bạn phải tuân thủ đúng các điều kiện sau trong suốt quá trình lưu trú:

Phải đi học đúng trường đã được nêu tên trong giấy phép. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nộp đơn với chúng tôi để xin thay đổi cơ sở đào tạo.

Nếu bạn đi cùng người bảo hộ, bạn phải sống chung với người đó.

Bạn chỉ được phép làm việc đúng như đã ghi trong giấy phép sinh viên

Bạn phải tuân thủ luật của New Zealand.

Bạn chỉ được phép lưu trú ở New Zealand trong thời hạn giấy phép có hiệu lực.

Một số thông tin khác về visa và giấy phép

Khi có visa và giấy phép để du học New Zealand, bạn phải học tập tại New Zealand trong thời hạn đã nêu tại cơ sở cung cấp đào tạo nhất định và phải đi học toàn thời gian.

Nếu bạn là sinh viên du học tự túc, bạn sẽ có thể được cấp giấy phép sinh viên cho quãng thời gian mà bạn đã đóng toàn bộ học phí, và thời gian này tối đa là 4 năm. Nếu khóa học của bạn tính theo năm học New Zealand, và bạn đã đóng toàn bộ học phí cho 1 năm, thì bạn sẽ được cấp giấy phép sinh viên có giá trị cho đến ngày 31/3 của năm tiếp theo.

Nếu bạn sẽ học tại một cơ sở đào tạo mà Bộ di trú New Zealand (INZ) có bản Thỏa thuận ghi nhớ, thì bạn có cơ hội xin giấy phép cho toàn bộ khóa học.

Nếu bạn là sinh viên có học bổng toàn phần hay học bổng bán phần, bạn có thể sẽ được cấp giấy phép lưu trú cho toàn bộ thời gian được cấp học bổng (tối đa là 4 năm).