Hãng hàng không quốc gia của Fiji công bố 50 Vé máy bay Way cho Khách hàng Christchurch

6281016167 32aa65e21a m Hãng hàng không quốc gia của Fiji công bố 50 Vé máy bay Way cho Khách hàng Christchurch

Điều

Air Thái Bình Dương

Christchurch