Chuyên trang Du học New Zealand của Công ty tư vấn du học AMEC

hoc bong du hoc new zealand

Học bổng chính phủ New Zealand 2016

study-in-nz

Chương trình học bổng New Zealand-ASEAN (NZAS) ghi nhận mối quan hệ văn hóa, kinh tế, địa lý và chặt chẽ của New Zealand với Đông Nam Á. Vì vậy, chương trình được tổ chức với mục đích trao các suất học bổng du học cho những sinh viên quốc tế với kiến thức, kỹ năng và trình …

Du học New Zealand : Học bổng Tomorrow Consulting BBIM

Du học New Zealand : Học bổng Tomorrow Consulting BBIM

Du học New Zealand – Chương trình học bổng này được thành lập vào 2011 và được tài trợ bởi Tomorrow Consulting. Mục đích chính là …