Du học New Zealand: Học bổng Lissie Rathbone 2012

Christchurch University Canterbury 300x225 Du học New Zealand: Học bổng Lissie Rathbone 2012Du học New Zealand: Thông tin chương trình học bổng Lissie Rathbone 2012 tại University of Canterbury dành cho sinh viên quốc tế.

Đất nước: New Zealand

Nhà tài trợ: University of Canterbury

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Tiếng Anh và Lịch sử

Đối tượng: Tất cả các sinh viên Quốc tế

Sơ lược về học bổng:

Học bổng Lissie Rathbone được gây dựng từ năm 1925 dưới sự ủy thác của Lissie Rathbone, người để lại một nửa tài sản còn lại của mình cho những mục đích về từ thiện, giáo duc, tôn giáo dưới sự lựa chọn của cá nhân được ủy thác.

Điều kiện tham gia:

Các học bổng được trao dựa trên kết quả kiểm tra năng lực bằng NCEA ở mức 3 hoặc 4 hoặc tương tương đương với kết quả thi tuyển sinh đại học đối với 2 bôn môn: Tiếng Anh và Lịch sử.

Hình thức đăng kí: Qua đường bưu điện

Hạn chót nộp hồ sơ: 31 tháng 3 năm 2012

Tham khảo thêm thông tin tại:

http://www.canterbury.ac.nz/ScholarshipSearch/ScholarshipDetails.aspx?ScholarshipID=6935.22

Tham khảo thêm các học bổng du học Mỹ, du học Anh, du học Singapore, du học Thụy Sỹ… tại website của chúng tôi: www.amec.com.vn

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · ·