Học bổng toàn phần Thạc sĩ tại Đại học Otago, New Zealand 2016

Học bổng Thạc sĩ Nghiên cứu quốc tế tại Đại học Otago cung cấp kinh phí hỗ trợ sinh viên Thạc sĩ quốc tế theo học tại Đại học Otago. Học bổng Thạc sĩ nghiên cứu hỗ trợ học sinh trong suốt phần luận án của chương trình nghiên cứu Thạc sĩ.

University of Otago Học bổng toàn phần Thạc sĩ tại Đại học Otago, New Zealand 2016

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: Chương trình Thạc sĩ dựa trên những luận án phù hợp theo các chuyên ngành sau: Thương mại / Trường Kinh doanh, Khoa học Y tế, Nhân văn, Khoa học.

Số lượng học bổng: 4

Đối tượng học bổng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: NZ$ 13,000 phụ cấp mỗi năm, miễn phí học phí quốc tế (không bao gồm phí dịch vụ sinh viên và bảo hiểm).

Yêu cầu: Ứng viên phải:
– Có chứng nhận Thạc sĩ lần đầu
– Là sinh viên quốc tế
– Thực hiện một luận án Thạc sĩ

Sự lựa chọn được dựa chủ yếu trên thành tích học tập và khả năng của của ứng viên cho vị việc nghiên cứu. Do số lượng hạn chế của học bổng, ứng viên cần phải đạt điểm cao. Trường đại học chỉ khuyến khích nộp đơn khi thành tích những năm học gần đây của bạn đạt loại A hoặc A+.

Thời hạn nhận hồ sơ: 1-10-2016

Phương thức nạp đơn: Xem hướng dẫn nộp hồ sơ tại: http://www.otago.ac.nz/study/scholarships/otago020695.html
Xem thêm thông tin: http://www.otago.ac.nz/study/scholarships/database/search/otago014691.html

Từ khóa: