Sử dụng một cơ quan tuyển dụng Nhiệt độ

4629939379 3034430028 m Sử dụng một cơ quan tuyển dụng Nhiệt độ

người

​​Mỗi có nhu cầu việc làm khác nhau. Ví dụ, bạn có thể quyết định làm thay đổi sự nghiệp đầy đủ thời gian để một kiểu khác nhau của công việc

.

Hoặc bạn có thể chỉ làm việc tạm thời để kiếm thêm tiền cho mùa Giáng sinh. Có lẽ bạn cảm thấy chán làm điều tương tự mỗi ngày và có nhiều kỹ năng với thị trường

. Nếu mục tiêu của bạn là việc làm ngắn hạn vì bất cứ lý do gì, một cơ quan việc làm tạm thời cung cấp cơ hội hoàn hảo bạn cần phải kiếm tiền trong khi không được gắn với cùng một công việc

Một cơ quan đặc biệt của việc làm tạm thời hỗ trợ người sử dụng lao động trong việc tìm kiếm nhân viên có tay nghề cao cho một công việc không thường trực.

. Có nhiều lý do tại sao một vị trí công việc có thể được tạm thời, như 1 sự thiếu hụt nhân viên không lường trước được khi một nhân viên trở thành bệnh, nhân viên của chế độ thai sản hoặc nghỉ quan hệ cha con, 1 thành viên đội ngũ nhân viên của “gọi lên” nghĩa vụ quân sự tạm thời, nhân viên của hoàn cảnh gia đình khẩn cấp, và các thành viên nhân viên đã mất 1 nghỉ phép vắng mặt để có được việc làm thêm kỹ năng

Trong những trường hợp này, một cơ quan việc làm tạm thời sẽ xem xét để “tạm thời” của các tập tin của người lao động có tay nghề cao có thể điền vào cho nhân viên vắng mặt

Hầu hết các vị trí công việc tìm thấy thông qua một việc làm tạm thời cơ quan hành chính trong tự nhiên. Ví dụ, hãy xem xét công tác quản lý văn phòng như xử lý tài liệu và nộp hồ sơ: không có một nhân viên quản lý có trình độ những người hiểu biết làm thế nào để viết và nộp các văn bản quy phạm pháp luật, bất cứ công ty của luật sư sẽ dễ bị trì trệ trong vòng một tuần

Y! lập trình viên và transcribers các ghi chú của bác sĩ là một dịch vụ rất có giá trị cho các bệnh viện và phòng khám. Vài lần một năm, các doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thủ tục kiểm kê tốn thời gian.

Kinh nghiệm đa dạng hơn “tạm thời”, có giá trị hơn anh / cô ấy trở nên thành công bằng cách sử dụng một cơ quan việc làm tạm thời và trở thành một trong những tài sản mạnh nhất

Khi bạn đăng ký với cơ quan lao động tạm thời, bạn sẽ cần phải cung cấp cho nó với tất cả các xác nhận của kỹ năng của bạn, bao gồm cả đại học, trường đại học hoặc trường đào tạo kỹ thuật, xác nhận thiết lập năng lực của bạn trong chuyên ngành của bạn , chẳng hạn như mã hóa y tế hoặc Office 2007 ứng dụng, và hiệu suất báo cáo từ các công việc tạm thời, bạn đã thực hiện.

Kể từ khi công việc tạm thời có thể trở thành có sẵn tại bất kỳ thời điểm nào, bạn cũng sẽ cần phải nói chuyện với cơ quan về sẵn có của bạn trong một tình huống khủng hoảng nơi làm việc. Hãy chắc chắn rằng cơ quan tài liệu các loại của công việc mà bạn không quan tâm đến, và bao lâu bạn sẽ có sẵn để làm việc.

Nhiều nhân viên

tạm thời thấy rằng họ có một ý thích tuyệt vời cho nơi làm việc của họ, và một số người sử dụng lao động là rất hài lòng với “tạm thời” mà anh / cô ấy có thể sẽ được cung cấp một vị trí cố. Cả hai loại việc làm có điểm mạnh và hạn chế, và như mọi khi, cá nhân phải quyết định những gì tốt nhất phù hợp với nhu cầu của họ

.
Đại học Auckland