Chuyên trang Du học New Zealand của Công ty tư vấn du học AMEC

University of Waikato

Học bổng tiến sỹ tại University of Waikato

waikato

Du học New Zealand: Học bổng tiến sỹ ngành hoá học, khoa học sinh vật, khoa học trái đất, công nghệ kỹ thuật và một số ngành liên quan tại trường đại học Waikato, New Zealand

Đề tài nghiên cứu: Phát triển nghiên cứu thuốc bảo vệ hoá học và …

Du học New Zealand: Đại học Waikato

Waiakato University

Du học New Zealand: Đại học Waikato thành lập năm 1946 tại thành phố Hamilton thuộc vùng Waikato- vùng trọng điểm về khoa học và kinh tế, là một trường đại học năng động và hiện đại nhất New Zealand.

Đại học Waikato cung cấp các trang thiết …