Yêu cầu cần thiết khi Du học New Zealand

Tôi có thể du học New Zealand? Chúng tôi hoan nghênh những ai muốn du học New Zealand, và tự hào cung cấp các khóa học chất lượng cao, được quốc tế công nhận. Để theo kịp các tiêu chuẩn và danh tiếng tốt của chúng ta, có một số quy tắc nhất định và yêu cầu sinh viên từ các nước khác phải đáp ứng.

Visa sinh viên khi du học New Zealand

Bạn cần phải có một visa sinh viên hoặc giấy phép du học New Zealand là một sinh viên quốc tế. Một số người thì cần visa du học, một số người thì không. Tuy nhiên, hầu hết các sinh viên quốc tế sẽ cần một giấy phép đưa ra các điều kiện lưu trú ở New Zealand. Trước khi bạn kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện xin visa, hãy tìm hiểu xem bạn cần gì? … Nếu khóa học bạn muốn học ít hơn ba tháng, bạn có thể nộp đơn xin visa du khách. Bạn phải đảm bảo khóa học của bạn đã được NZQA phê duyệt. Tìm hiểu về việc tham quan New Zealand.

Điều gì là cần thiết – Sinh viên du học New Zealand?

Để có đủ điều kiện để đến New Zealand là một sinh viên khóa học, bạn phải đáp ứng các yêu cầu New Zealand dành cho sinh viên quốc tế. Và có những yêu cầu cần bạn phải đáp ứng khi là sinh viên.

Các yêu cầu khóa học du học New Zealand của tôi phải đáp ứng điều gì?

Yêu cầu quan trọng nhất là bạn có một lời đề nghị từ một nhà cung cấp dịch vụ giáo dục New Zealand chẳng hạn như một trường học, trường bách khoa hoặc đại học. Chương trình học du học New Zealand cung cấp cho sinh viên quốc tế phải đáp ứng yêu cầu học cụ thể.

Tôi phải đáp ứng yêu cầu gì khi du học New Zealand?

Có một số các yêu cầu chung, bạn cần phải đáp ứng trước khi bạn được nhận khi du học New Zealand và những người khác bạn phải đáp ứng trong thời gian của bạn.

Yêu cầu đối với sinh viên du học New Zealand

Để có đủ điều kiện để đến New Zealand là một sinh viên có một số điều kiện bạn cần phải đáp ứng trước khi bạn nhận được ở đây.

Để được du học New Zealand bạn cần:

* Có một đề nghị từ một nhà cung cấp dịch vụ giáo dục New Zealand như trường học, trường bách khoa hoặc đại học
* Bằng chứng mà bạn đã sắp xếp chỗ ở thông qua các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục hoặc thông qua người khác
* Một người giám hộ đủ điều kiện để đi cùng bạn, nếu cần thiết
* Có đủ sức khoẻ và nhân cách tốt
* Một hộ chiếu hợp lệ trong ít nhất ba tháng, qua thời hạn đó bạn phải rời khỏi New Zealand
* Chứng minh rằng bạn có kế hoạch rời khỏi New Zealand một khi bạn đã hoàn thành việc học tập và nghiên cứu của bạn